Sobre l’escola

Aula Quatre va néixer l’any 1980 per iniciativa de la seva actual directora Montserrat Aragonès amb l’objectiu d’acostar al nen i a l’adult al món musical.

Durant aquests anys s’ha consolidat com a centre d’activitats musicals, oferint un servei molt personalitzat als seus alumnes, amb la finalitat de que progressin i gaudeixin en l’aprenentatge de la música tot propiciant l’evolució de la sensibilitat artística.

A través de la metodologia de l’escola preparem als alumnes en les capacitats interpretatives tant vocals com instrumentals, a la vegada que potenciem la dimensió social de la música amb els ensenyaments col·lectius (coral, conjunt instrumental, orquestra i llenguatge musical).

Tenim aules per a classes col·lectives i individuals: dues aules grans per als grups, i quatre aules per a grups reduïts i classes d’instrument. A més, disposem d’espais d’espera, de consulta i d’estudi per a alumnes que no tinguin piano a casa o que tinguin temps lliure entre dues classes i vulguin fer els deures de l’escola.

  • On som?